Lekcja 1 – Kwasy – budowa, sposoby otrzymywania, właściwości, zastosowanie

Kwas chlorowodorowy (solny)
Kwas siarkowodorowy
Kwas siarkowy(VI)
Kwas siarkowy(IV)
Kwas azotowy(V)
Kwas węglowy
Kwas fosforowy(V)

Teraz zapoznasz się z podstawowymi kwasami, które spotykasz na co dzień oraz na lekcji chemii.

Kwas chlorowodorowy (solny)


Otrzymywanie kwasu solnego:

Chlorowodór rozpuszcza się w wodzie, tworząc kwas chlorowodorowy, a oranż metylowy barwi się na czerwono.
Chlorowodór otrzymuje się z syntezy dwóch pierwiastków:
H2 + Cl2 -> 2 HCl.

Chlorowodór(gaz) ma taki sam wzór jak kwas chlorowodorowy (ciecz), uzyskany po zmieszaniu z wodą.

Kwas solny jest:
- bezbarwny,
- cięższy od wody,
- dymiący,
- silnie żrący

Zastosowanie:
- cukiernictwo,
- tworzywa sztuczne,
- metalurgia,
- leki,
- barwniki,
- włókiennictwo,

Kwas siarkowodorowy


Otrzymywanie kwasu siarkowodorowego:

Powyższy sposób przedstawia jak w łatwy sposób uzyskać kwas siarkowodorowy, jednak należy uważać aby nie wdychać wydzielającego się gazu gdyż jest trujący, natomiast oranż metylowy zmienia barwę na czerwoną.

Siarkowodór jest:
- trujący,
- posiada ostry zapach zgniłych jaj,
- bezbarwny,

Siarkowodór(gaz) ma taki sam wzór jak kwas siarkowodorowy (ciecz), uzyskany po zmieszaniu z wodą.

Zastosowanie:
- dodawany w bardzo małych ilościach do wód mineralnych,
- odczynnik w laboratoriach chemicznych,

About these ads
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s